Aula & Hakala: Kolmet kasvot. Näkökulmia organisaatioviestintään

Pekka Aula & Salli Hakala (toim.)

KOLMET KASVOT. Näkökulmia organisaatioviestintään

2000, 2. painos 2005, ISBN 952-9646-90-9, kl 69.35; 07, lankanidottu, 211 s., 30 e Tilaa

Kolmet kasvot tarjoaa välineitä organisaatioviestinnän tutkimukseen ja organisaatioista käytävään keskusteluun. Kirja käsittelee alan peruskysymyksiä, kuten mikä on organisaatio ja mitä on viestintä organisaatiossa? Teos antaa, nimensä mukaisesti, organisaatiolle kolmet kasvot. Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan organisaatioita kulttuureina. Toisessa osassa organisaatioita tutkitaan kansalaisyhteisöjen näkökulmasta. Lopuksi niitä tarkastellaan järjestelmäteorioiden kannalta. Kirjassa tutustutaan muun muassa kulttuurin ja viestinnän välisiin suhteisiin, lobbauksen teoriaan, imagon ja maineen käsitteisiin sekä pohditaan johtamiseen, tiimityöskentelyyn ja verkkoviestintään liittyviä kysymyksiä.

Kolmet kasvot avaa uusia näkökulmia viestinnän tutkimukseen. Kirja soveltuu oppikirjaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen organisaatio- ja yhteisöviestinnän kursseille sekä keskustelun virittäjäksi tiedeyhteisön ja erilaisten organisaatioiden sisällä. VÄLINE & VIESTI -sarja.

Kirjan kirjoittajina ovat muun muassa Osmo A. Wiio, Jaakko Lehtonen, Pekka Aula, Hannu Nieminen, Miia Jaatinen, Salli Hakala ja Leif Åberg.

Kirjoittajat Sisällys Tilaa


Etusivu  Uutuudet  Tulossa  Kirjailijat  Kirjat  Tilauslomake  Loki-Kirjat  Linkit