Immanuel Kant (toim. Ari Hirvonen & Toomas Kotkas): Radikaali paha. Paha eurooppalaisessa perinteessä

Immanuel Kant (toim. Ari Hirvonen & Toomas Kotkas)

RADIKAALI PAHA. Paha eurooppalaisessa perinteessä

2004, nidottu, 298 s., ISBN 951-825-018-9, kl 11, 30, 25 e Tilaa

Sisältää Kantin tekstin "Radikaali paha" sekä artikkeleita, jotka käsittelevät pahan tulkintaa mm. Kantilla, Zizekillä, Nietzschellä, Derridalla, Benjaminilla ja Arendtilla. Teoksen tarkoitus on syväluodata pahan käsittelyä eurooppalaisen ajattelun perinteessä. Kirja pyrkii tarjoamaan ajattelulliset välineet sille, että paha – niissä eri muodoissaan joina se ilmenee tänä päivänä – voitaisiin kohdata perustelummalla ja filosofisemmalla tavalla.

Immanuel Kantin Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft koostuu neljästä tutkielmasta, joiden oli määrä ilmestyä Berlinische Monatsschrift -lehdessä. Tässä suomennettu ensimmäinen tutkielma ilmestyi huhtikuussa 1792 nimellä ”Radikaalista pahasta ihmisluonnossa”. Siinä Kant tarkastelee pahan ongelmaa, jonka hän paikantaa mahdollisuuteemme valita vapaasti hyvän ja pahan välillä.

Kantin moraalifilosofian perusta on ajatus ihmisen transsendentaalisesta vapaudesta. Ihmisellä on vapaa tahto, joten hän on aina vastuussa. Ihmisellä on taipumus hyväksyä eriasteisesti myös ei-moraalisia vaikuttimia toimintaohjeisiinsa. Äärimmäinen esimerkki tästä on tietoisesti omaksuttu lainrikkomisen periaate, jonka mahdollisuutta Kant kutsuu "radikaaliksi pahaksi".

Aistimelliset taipumuksemme voivat johtaa meidät toimimaan moraalilain käskyjä vastaan, mutta ne eivät ole pahoja: moraalisessa mielessä hyvää tai pahaa voi olla vain sellainen, joka on omaa tekoamme. Uutta Kantin teoriassa on vapaan tahdon ja vastuun yhdistelmä. Ihmisellä on vapaa valinta, ja hän on vastuussa myös taipumuksistaan: hän valitsee itse itsensä ja oman luonteensa, ja radikaalin pahan ongelma on, että hän voi valita itsensä myös pahana. Kant toteaakin, että ihmisluonnon tutkija "kääntää katseensa mieluummin pois ihmisten käyttäytymisestä kuin hankkii itselleen vielä yhden paheen – ihmisvihan".

Kantin Radikaalin pahan lisäksi kirjassa on kahdentoista suomalaisen tutkijan näkemyksiä Kantista, pahasta ja pahuudesta, sekä pahan tematiikkaa käsitelevän kirjallisuuden bibliografia. Kirjoitusten tarkastelukulmat vaihtelevat filosofiasta oikeustieteeseen ja historiasta psykoanalyysiin, kirjoittajina mm. Jussi Kotkavirta, Tuomas Nevanlinna, Sami Santanen ja Hannu Sivenius.

Kirja on Helsingin yliopiston Laki & Paha -projektin julkaisu.

Tilaa

Etusivu  Uutuudet   Tulossa  Kirjailijat   Kirjat  Tilauslomake   Loki-Kirjat  Linkit