Tommi Hoikkala, Sofia Laine, Jyrki Laine toim.: Mitä on tehtävä?

Tommi Hoikkala, Sofia Laine, Jyrki Laine toim.

MITÄ ON TEHTÄVÄ? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä.

2005, nidottu, 466 s., ISBN 951-825-011-1, kl 30.1, 92.74, 26 e Tilaa

Antologia, joka käsittelee nuorison vastarinnan muotoja sekä yhteiskunnallisten liikkeiden teoriaa ja käytäntöä, eilistä ja nykypäivää, mahdollisuuksia ja uhkia, onnistumisia ja epäonnistumisia, läpimurtoja ja virheitä. Teos pyrkii yhdistämään teoreettista ja omakohtaista tarkastelua niin, että kokoelman näköpiiri avautuu nykypäivään ja tulevaisuuteen. Tarkastelemalla esimerkiksi 1960-luvun kulttuuriradikalismia, 1970-luvun poliittista aktiivisuutta, 1980-luvun ympäristötoimintaa sekä 1990-luvun eläinaktivismia tai globalisaation vastaisia toimintamuotoja se pyrkii avaamaan näköaloja vastaukseksi kysymykseen: "Mitä on tehtävä?"

Teos pyrkii olemaan myös nuorisotutkimuksellinen: avaamaan näköaloja nuorten aktivistien itseymmärrykselle myös veteraanien kokemuksia tarkastellen. Teos herättää ajatuksia yhteiskunnallista keskustelua varten ja tarjoaa aineksia vanhempien ja kasvattajien työn tueksi. Tavoite on lisätä ymmärtämyksen, vuorovaikutuksen ja dialogin mahdollisuuksia eri sukupolvien ja ajatustapojen välillä niin yhteiskunnassa ja poliittisilla areenoilla kuin kouluissa ja perheiden piirissä.

Teos soveltuu oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 52.

Tilaa

Etusivu  Uutuudet  Tulossa  Kirjailijat  Kirjat  Tilauslomake  Loki-Kirjat  Linkit