Kantola: Markkinakuri ja managerivalta

Anu Kantola

MARKKINAKURI JA MANAGERIVALTA.
Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä

2002, 2. painos 2006. Pallas-sarja, ISBN 952-9646-98-4, Kl 07; 92; 30, nidottu, 353 s., 27 e Tilaa

Suomen 1990-luvun talouskriisi oli raju murros, jonka taustavoimina vaikuttivat kansainväliset poliittiset muutokset ja markkinoiden vapauttaminen. Kriisi oli portti entistä markkinavetoisempaan ajatteluun yhteiskunnassa ja se osui ulkopoliittiseen taitteeseen, jossa Suomi kääntyi länteen.

Markkinakuri ja managerivalta analysoi suomalaisen poliittisen eliitin ajattelutapoja tässä murroksessa. Minkälaista poliittista ajattelua talouskriisissä syntyi? Synnyttikö kriisi Suomessa uuden poliittisen hallinnan tavan?
Kirja pohtii myös laajemmin poliittista hallintaa ja sen tekniikoita markkinoiden vapauden aikakaudella. Erityisesti nousee esiin kysymys siitä, mikä on markkinoiden ja taloudellisen asiantuntijuuden asema politiikassa ja demokratiassa.
Teos perustuu laajaan SITRA:n toimeksiannosta tehtyyn yhteiskunnan eri lohkojen päättäjien haastatteluaineistoon.

Kirja on kiinnostava politiikan ja talouden aloilla toimivien kannalta, sillä sen runsas aineisto ja yhteiskuntateoreettinen materiaali avaavat näkökulmia poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnan tulevaisuutta koskevien puhetapojen ja päätösten taustoihin sekä tulevaisuuteen.

Lisäksi teos antaa aihetta yhteiskunnalliseen keskusteluun markkinoiden ja taloudellisen tehokkuuden vaikutuksesta yhteiskuntaa koskevista päätöksistä puhuttaessa.
Laaja aineiston esittely tarkentaa omalta osaltaan myös kuvaa viime vuosikymmenen talouskriisin taustoista ja sen aiheuttamista vaikutuksista poliittisessa ja taloudellisessa hallinnassa ja päättäjien asenteissa.

Artikkeleita ja kritiikkiń verkossa (aukeavat uuteen ikkunaan):
Turun Sanomat 10.2.2002

Tilaa

Etusivu  Uutuudet  Tulossa  Kirjailijat  Kirjat  Tilauslomake  Loki-Kirjat  Linkit