Nieminen & Pantti: Medierna på marknaden

Hannu Nieminen & Mervi Pantti

MEDIERNA PÅ MARKNADEN. En introduktion till massmedier och massmedieforskning

2005, häftad, 208 s., ISBN 951-825-026-X, kl K07, K30.1, 36 e Beställ

Mediernas roll i människors liv är idag större än någonsin tidigare. Samtidigt har dagens medier blivit alltmer marknadsmässiga med syfte att vara vinstdrivande. Kan man längre tala om opartiska medier?

Det nya läget kräver ett nytt förtroende mellan medierna och deras användare. Medieanvändarna måste känna till vilka mål medierna har med sina framställningar. Målsättningen med denna bok är att behandla medierna i ett så brett perspektiv som möjligt och granska såväl deras uppbyggnad, genrer som deras innehåll. Även ämnesmässigt är bredden stor. På vilket sätt regleras medierna av den offentliga makten, hur påverkar medieekonomin innehållet i medierna, hur påverkas mottagarnas värderingar och åsikter av medietexter, vad får publikerna ut av medietexter – dessa är bara några av de frågeställningar som denna bok försöker ge svar på.

Medierna på marknaden är tänkt som lärobok i medie- och kommunikationsutbildningar, men den passar också för andra intresserade av mediekommunikation. Pol.dr. Mervi Pantti är forskare och kritiker specialiserad på populärmedier, fil.dr. Hannu Nieminen har specialiserat sig på studiet av förhållandet mellan kommunikation och demokrati.

Översatt av Anni Söderlind (finskt original Media markkinoilla ISBN 952-9646-01-1).

Beställ

Etusivu  Uutuudet  Tulossa  Kirjailijat  Kirjat  Tilauslomake  Loki-Kirjat  Linkit